Külföldi vállalkozások magyarországi
áfa-regisztrációja

babu_tanacsadas_1.jpg
   

A külföldi vállalkozások magyarországi áfa-regisztrációjára, azaz a magyar adószám kiváltására, jellemzően a következő két ok miatt kerül sor.


Kötelező regisztráció
 

A külföldi vállalkozások egy része olyan üzleti tevékenységet folytat Magyarországon, amely a magyar áfatörvény hatálya alá esik, így ezen vállalkozások számláikat magyar áfával növelten kötelezettek kibocsátani. 
A magyar áfával növelt számla kibocsátására csak a magyar adószám előzetes kiváltását követően kerülhet sor. 


Önkéntes regisztráció
 

Bármely külföldi adóalany jogosult a magyarországi áfa-regisztrációra, azaz a magyar adószám kiváltására. 

Az áfaregisztrációs eljárásban a külföldi adóalany, vagy annak belföldi adóügyi meghatalmazottja, bejelenti a NAV-nak a magyar adószám kibocsátására vonatkozó kérelmét. 

Az adószám kibocsátását követően a külföldi adóalany az áfa, és csak az áfa szempontjából belföldi adóalanynak minősül, így ugyanazon jogok és kötelezettségek vonatkoznak rá, mint amelyek a hazai vállalkozásokra. 

A magyar adószámmal rendelkező külföldi vállalkozás ugyanolyan rend szerint kötelezett benyújtani az áfabevallásokat, mint az egyéb belföldi adóalanyok. Bevallásaiban számol el esetleges adókötelezettségével, valamint jogosult a bevallásaiban a Magyarországon felmerült áfát vissza is igényelni. 

 

Visszamenőleges regisztráció

Az áfaregisztrációs eljárás nagy előnye, hogy a regisztráció visszamenőleges hatállyal is igényelhető, azaz az adószám visszamenőleges hatállyal is kiadásra kerülhet, így a korábbi időszakokra, akár évekre vonatkozóan is benyújthatóak pótlólagos bevallások, melyekben a korábban felmerült áfa is visszaigényelhetővé válik.
Azokban a negyedévekben, amelyekben nem merül(t) fel áfa, csak un. nullás bevallást szükséges benyújtani, illetve amennyiben a külföldi ügyfél már nem kívánja fenntartani a magyar adószámát, úgy az azonnali hatállyal megszüntethető.


A visszatérítésre jogosultak köre


Az áfaregisztrációs eljárás másik nagy előnye az áfa-visszatérítési eljárással szemben, hogy ezen eljárásban bármely külföldi adóalany jogosult az áfát visszaigényelni, szemben az áfa-visszatérítési eljárással, amelyben csak a Közösségen belüli, illetve svájci és liechtensteini székhellyel rendelkező vállalkozások jogosultak.