A külföldi áfa-visszatérítés jogi háttere

babu_paragrafussal.jpg

   babu_law.jpg

Az Európai Unió 8. Direktívája alapján, a Közösség tagállamaiban bejegyzett adóalanyok jogosultak arra, hogy a más tagországban felmerült üzleti költségeik áfa tartalmát visszaigényeljék.

Ezen közösségi jogszabály alapján, a magyar vállalkozások bármely más tagországban felmerült áfa visszatérítésére benyújthatnak kérelmet.

A 13. Direktíva alapján a Közösség területén kívül bejegyzett társaságok is jogosultak a Közösségen belül felmerült áfa visszaigénylésére, azonban ennek lehetősége tagországonként eltérő, tekintettel arra, hogy kétoldalú megállapodásokon alapul.

Magyarország ilyen viszonosságon alapuló szerződést két Közösségen kívüli országgal kötött (Svájc, Liechtenstein), így a Közösségen kívül, csak ezen két országban nyújthatnak be a magyar vállalkozások áfa-visszatérítési kérelmet.

Az áfa-visszatérítési eljárás Uniós direktívákon alapul, ezért az eljárás döntő részben azonos minden tagországban, de azért lehetnek helyi, egyedi szabályok.

 

 

A TANÁCS TIZENHARMADIK IRÁNYELVE  (1986. november 17.) 
a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról – a hozzáadottérték-adónak az ország területén nem honos adóalanyok részére történő visszatérítésének szabályai (86/560/EGK)

A TANÁCS 2006/112/EK IRÁNYELVE (2006. november 28.)
a közös hozzáadottértékadó-rendszerről

A TANÁCS 2008/8/EK IRÁNYELVE (2008. február 12.)
a 2006/112/EK irányelvnek a szolgáltatásnyújtás teljesítési helye tekintetében történő módosításáról

A TANÁCS 2008/9/EK IRÁNYELVE (2008. február 12.)
a nem a visszatérítés helye szerinti tagállamban, hanem egy másik tagállamban letelepedett adóalanyok részére a 2006/112/EK irányelvben előírt hozzáadottérték-adóvisszatérítés részletes szabályainak megállapításáról

A TANÁCS 2010/66/EU IRÁNYELVE (2010. október 14.)
a nem a visszatérítés helye szerinti tagállamban, hanem egy másik tagállamban letelepedett adóalanyok részére a 2006/112/EK irányelvben előírt hozzáadottértékadó-visszatérítés részletes szabályainak megállapításáról szóló 2008/9/EK irányelv módosításáról

A TANÁCS 2010/45/EU IRÁNYELVE (2010. július 13.)
a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvnek a számlázás szabályai tekintetében történő módosításáról

A TANÁCS 282/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2011. március 15.)
a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv végrehajtási intézkedéseinek megállapításáról

A BIZOTTSÁG 1174/2009/EK RENDELETE (2009. november 30.)
az 1798/2003/EK rendelet 34a. és 37. cikkének a 2008/9/EK tanácsi irányelv szerinti héa- visszatérítéssel kapcsolatos végrehajtási szabályai megállapításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1893/2006/EK RENDELETE 
(2006. december 20.)

a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról